T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu "Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Kur Sisteminin Uygulanabilirliği Çalıştayı (Haziran, 2022)" Gerçekleştirildi

11.05.2022 tarih ve 04 sayılı Yüksekokul Kurulunda gündeme alınan "Karar 1- Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan kur sisteminin daha etkin bir şekilde uygulanması hususunun Anabilim Dalı Kurulunda görüşülmesine oybirliği ile karar verildi."  maddesine istinaden 21.06.2022 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bir çalıştay organize edildi. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Kur Sisteminin Uygulanabilirliği Çalıştayı (Haziran, 2002) tüm yüksekokul öğretim elemanlarının ve idari personelinin aktif katılımı ile gerçekleştirildi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Handan Köksal’ın açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayın ilk oturumu, öğretim elemanlarımızdan Öğr. Gör. Dr. Ayşe Tuna, Öğr. Gör. Dr. Seray Tanyer, Öğr. Gör. Neslihan Ere ve Öğr. Gör. Cevriye Öztürk’ün kur sistemini uygulayan farklı Yabancı Diller Yüksekokullarına dair sundukları örnekler ile devam etti. İkinci oturum ise çalıştay komisyonlarının (Eğitim-Öğretim Komisyonu, Sınav Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Ders Programı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, Dijital Platform Komisyonu ve Öğrenci İşleri) kur sistemine yönelik görüşlerinin grup çalışması şeklinde değerlendirilmesi ve sunulmasıyla tamamlandı. Çalıştay neticesinde varılan umumi uzlaşı doğrultusunda, kur sisteminin uygulanabilirliğine yönelik bir karar alındı, yeni yol haritası oluşturmak açısından eylem planları düzenlendi ve 2022-2023 eğitim-öğretim süresi boyunca Yüksekokulun kur sistemine geçişinin uzun vadeli planlamalar rehberliğinde gerçekleştirilmesi hedeflendi.
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim

Bu içerik 22.06.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 74 kez okundu.