Genel Bilgi

GENEL BİLGİ

 

1 – Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programının Amacı

Bu Programın amacı; Trakya Üniversitesi bünyesinde ilgili yabancı dille eğitim - öğretim yapılan programlardaki öğrencilere okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçeye çevirebilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme gibi profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli dil iletişimi yeterliliğini kazandırmaktır. 

2 – Öğrenci Başarısının Belirlenmesi

Hazırlık sınıfındaki her ders için Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevleri yapılmakta, öğrenciler her yarıyıl sonunda bir yabancı dil sınavına tabi tutulmaktadır. Yarıyıl sonunda düzenlenen yabancı dil sınavına girmek için yabancı dille eğitim yapılan lisans programı öğrencilerinin B2, kısmen yabancı dille eğitim verilen veya eğitim dili Türkçe olan lisans öğrencilerinin B1 düzeyine yükselmiş olmaları gerekmektedir. Her yarıyıl sonu düzenlenen yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 11310 kez okundu.