Öğrenci Bilgi Paketi

Yabancı Dil Muafiyet, Seviye Tespit Sınavı, Eğitim Öğretim Süresi, Devam Durumu ve Sınavlar     

Muafiyet
Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla ilgili dildeki zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar:
a) Her eğitim-öğretim yılının başında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere yapılan Yabancı Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarılı olmak,
b) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.
c) İlgili program türüne göre, Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre belirlenen B1 düzeyi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 60 ve B2 düzeyi için en az 75 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Eşdeğerlikler Tablosunda gösterilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puanı almış olmak. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirilmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yılın geçmemiş olması gerekir.
Bu maddede yer alan muafiyet sağlayan belgeler, sınav tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. 
             

Üniversitede hazırlık sınıfı öngören öğretim programlarına ilk kez kayıt yaptırmış, ulusal ve uluslararası sınavlarda Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen başarı belgelerinden birine sahip olan öğrenciler, hazırlık okumadan doğrudan bağlı bulundukları lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Üniversiteye kayıt yaptıran, ancak muafiyet belgesi bulunmayan öğrenciler ders kayıt haftasında düzenlenen yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler, hazırlık sınıfı öğretiminden muaf tutulur ve hazırlık sınıfında öğrenim görmüş ve başarılı olmuş öğrencilerle aynı haklara sahip olur. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına devam eder. Başarısız olan veya yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler ise süresi içinde Yüksekokulun hazırlık sınıfına kayıt yaptırır.
 
Hazırlık Sınıfı Öğretim Programı 
Hazırlık sınıfı öğretim programı, dersleri ve içerikleri Yüksekokul tarafından belirlenir ve iki yarıyıl olarak düzenlenir. Kurlara göre öğrencilere haftada 24 - 26 saat ders verilir.
 
Devam Zorunluluğu
İsteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfında öğrenciler hazırlık eğitimleri süresince derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler hazırlık sınıfını başaramamış sayılır.”
 
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
 
Soru: Yabancı Dil eğitimimin sonunda alacağım ortalama puan lisans öğrenimimi etkileyecek mi?
Cevap: Hayır, etkilemeyecektir.
 
Soru: Yabancı Dil sınavına girmezsem ne olur?
Cevap: Bölümünüzde zorunlu hazırlık eğitimi varsa ve sınava girmezseniz doğrudan hazırlık eğitimine alınırsınız ve en alt kurdaki sınıflarda derslere devam edersiniz.
 
Soru: Muafiyet belgelerimi geç versem olur mu?
Cevap: İlgili yönetmelik gereği belgelerinizi sınavdan en geç bir hafta öncesine kadar veya belirlenecek tarihler arasında ibraz etmeniz gerekmektedir. 2018 yılı için belge teslimi 11 Eylül mesai bitiminden önce olmalıdır.
 
Soru: Hazırlık sınıfı için ayrıca kayıt yaptırmam gerekiyor mu?
Cevap: Hayır. Eğitim-Öğretimin başladığı tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu’nda derse başlayacaksınız.
 
Soru: İlk hafta ders yapılıyor mu? Dersler ilk günden başlıyor mu?
Cevap: Evet. Dersler ilk ders saatiyle birlikte başlar.
 
Soru: Hazırlık eğitiminden muaf tutulabilmem için gerekli yabancı dil seviyesi nedir?
Cevap: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri için B1; Eğitim Fakültesi Almanca ve İngilizce Öğretmenliği ile Edebiyat Fakültesi Almanca, İngilizce ve Bulgarca Mütercim Tercümanlık Bölümleri için B2 seviyelerinde yabancı dil bilgisi gerekmektedir.
 
Daha fazla bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfası: http://ydyo.trakya.edu.tr/
Bu içerik 01.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 11688 kez okundu.