Sosyal Hizmet Kulübü

“Sosyal Hizmet Kulübü”, sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve buna yönelik uygulamaları incelemek, öğrencilerin bireysellik, çözüm odaklılık, araştırarak öğrenme becerilerini geliştirmek, yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılık ve çözüm üretmek, öz değerlendirme becerisini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren bir kulüptür.

Kulüpte okulların ihtiyaçları doğrultusunda (ilk öğretim, orta, lise) yoksul öğrenciler için kitap-kırtasiye-oyuncak-giysi-ayakkabı sağlama ve gönderme çalışmaları, huzur evi ziyareti, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı merkezler, yetiştirme yurtlarının ziyaret edilmesi, hayvan barınağı ziyareti, sokak hayvanları için yiyecek sağlama çalışmaları, meslek odalarının (örneğin Makine  Mühendisleri  Odası) ziyareti ve mesleki bilgi alma, kamu yararına çalışan dernekler ve vakıfların ziyareti (Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Derneği, TEMA, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı vb. gibi), Kızılay’a giysi, eşya yardımında bulunma gibi etkenlikler gerçekleştirilmektedir.

Bu içerik 08.05.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1228 kez okundu.