Tanıtım

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sürdürülen yabancı dil hazırlık programının amacı Trakya Üniversitesi bünyesinde yabancı dille öğretim yapılması öngörülen programlardaki öğrencilere okuduklarını ve duyduklarını anlama, kavrama, metinleri Türkçeye çevirme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade etme, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli dil iletişimini sağlama yeterliliğini kazandırmaktır. Hazırlık Sınıfı Eğitimi, Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı doğrultusunda yürütülmekte olup A1, A2, B1 ve B2 dil seviyelerinde kitaplar kullanılmaktadır.


Yabancı Diller Yüksekokulu'nda her akademik yılın başında Hazırlık Sınıfı öğrencileri için bir Yabancı Dil Yeterlik ve Kur Belirleme Sınavı yapılmaktadır. Öğrenciler sınavda aldıkları puana göre A1, A2, B1 ve B2 kurlarına ayrılmaktadır.

T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu uluslararası akreditasyona sahip olduğundan, hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yurt dışında da geçerliliği olan "Pearson Assured Sertifikası" almaya hak kazanır. 
Bu içerik 22.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6255 kez okundu.