TOEFL-ITP Sınavı

TOEFL-ITP Sınavı
Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık sınıfı öğrenimlerinde başarısız olan öğrenciler için Yeterlik Sınavına ek olarak her Güz ve Bahar yarı yıllarının Şubat ve Haziran aylarında TOEFL ITP sınavı yapılmaktadır.
Dinleme, Dilbilgisi ve Okuma olmak üzere üç bölümden oluşan sınavın sonucunda en az 460 puan alanlar B1, en az 543 puan alanlar B2 düzeyinde belge alacaklar ve ilgili hazırlık programını başarmış sayılacaklardır.
Sınava katılım isteğe bağlıdır.
Sınav ücretlidir.
Sınava girmek isteyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilen hesap numarasına o yıl için belirlenen miktarda ücret yatıracaklardır.
Sınava girmek isteyen öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav ücretini ödediklerine dair makbuzları ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurarak dilekçe ve kimlik fotokopileri ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 
Gerekli belgeler:
1)      TOEFL-ITP Başvuru Formu (Yabancı Diller Yüksekokulundan temin edilebilir.)
2)      T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe  
3)      Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi  
4)      T.Ü. öğrenci kimlik fotokopisi
5)      Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz 
 
TOEFL ITP SINAVI UYGULAMA YÖNERGESİ
1 – Cevap kâğıdındaki bilgiler (adı-soyadı, doğum tarihi, testin seviyesi (1) ) doğru olarak kodlanmalıdır.
2 – Kitapçık üzerine kesinlikle işaretleme yapılmaz. Yapanların sınavları geçersiz sayılır.
3 – Duyduğunu Anlama Bölümü 1. Bölüm olup süresi 35 dakikadır ve bu bölüm yalnızca 1 kez dinletilir. 2. Bölüm Dilbilgisi Bölümü olup süresi 25 dakikadır. 3. Bölüm Okuduğunu Anlama Bölümü olup süresi 55 dakikadır. Toplam süre 115 dakikadır.
4 – Her öğrenciye not kâğıdı olarak kullanabileceği bir boş kâğıt verilir ve sınav sonunda bu kâğıtlar toplanır.
Değerlendirme: Değerlendirme Standart Test Eğitim Hizmetleri tarafından yapılır.

Sonuçların İlan Edilmesi:  Sınav sonuçları T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında ilan edilir.
 
Bu içerik 29.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 229 kez okundu.