Yarıyıl Sonu Sınavı (B1 Düzeyi)

DERSLERİN TÜRKÇE VE BELİRLİ BİR YABANCI DİLLE (İNGİLİZCE) KARMA OLARAK VERİLDİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YARIYIL SONU SINAVI 
(B1 DÜZEYİ)
Trakya Üniversitesinde derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille (İngilizce) karma olarak verildiği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programları Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları Yarıyıl Sonu Sınavı, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık eğitiminde birinci yıl başarısız olup ikinci yıl hazırlık eğitimine devam eden veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hazırlanan öğrenciler için birinci yarıyıl sonunda yapılmaktadır.
Her eğitim-öğretim yılının ilk yarıyıl sonunda ilan edilen tarihlerde İngilizce hazırlık birimi tarafından hazırlanan ve aşağıda belirtilen bölümleri kapsayan yarıyıl sonu sınavı, öğrencinin 60 ve üzeri not aldığında ilgili fakültedeki bölümüne ikinci yarıyıldan devam edebilmesini sağlamaktadır.
Bir yıl okuduktan sonra hazırlık eğitimini başaramayıp, bir yarıyıl daha eğitimine devam etmek istediğini dilekçe ile ilgili hazırlık birimine beyan eden öğrencilerin yarıyıl içi başarı notunun hesaplanmasında ilgili yarıyılda yapılan iki ara sınavın %60'ı, kısa süreli sınavın %20'si ve performans notu ortalamasının %20'si esas alınır. Bu şekilde hesaplanan yıl içi notunun %50'sine öğrencinin yarıyıl sonu sınavında aldığı notun %50'si eklenerek, başarı notu elde edilir. 
Bir yıl okuduktan sonra hazırlık eğitimini başaramayıp, kendi imkânlarıyla yarıyıl sonu sınavına girmek isteyen öğrencilerden ara sınav, kısa süreli sınav ve performans not ortalaması şartı istenmez. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden 60 puan almaları durumunda başarılı sayılır. Kendi imkânlarıyla sınava girmek isteyenler için yarıyıl sonu sınavı öğrenci başvurusu üzerine açılır. Başvuru Müdürlüğe yapılır.
Derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille (İngilizce) karma olarak verildiği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programları Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları Yarıyıl Sonu Sınavı B1 düzeyinde yapılmakta olup, Genel Sınav ve Konuşma Becerileri Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yarıyıl Sonu Sınavı başarı notunun hesaplanmasında Genel Sınavın %80'i, Konuşma Becerileri Sınavının %20'si esas alınır. 
Birinci aşamada gerçekleşen Genel Sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama Becerileri: Duyduğunu Anlama bölümünde yer alan sorular iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek yapılan sınavda her kısım iki kez dinlenerek uygulanır.
2. Okuma Becerileri: Okuma bölümü farklı türde sorular içeren iki kısımdan oluşur. Öğrenciler soruları okur ve gerekli bilgiyi metin içinde bulur.
3. Yazma Becerileri: Yazma bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Öğrencilerin verilen farklı konular üzerine ilgili yazı türünü oluşturmaları istenmektedir. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Bu bölüm dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde çoktan seçmeli soru türünden oluşmaktadır.
İkinci aşamada gerçekleşen Konuşma Becerileri Sınavı ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
Konuşma Becerileri Sınavı: Konuşma Becerileri Sınavı, öğrencilerin konuşma becerilerini çeşitli soru biçimleriyle ölçmeyi amaçlar. Sorular verilen bir resim, konu başlığı, deyim, atasözü, vb. hakkında bireysel ya da karşılıklı konuşmayı içerir.
Bu içerik 10.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2502 kez okundu.