Yarıyıl Sonu Sınavı (B2 Düzeyi)

YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE/ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA/BULGARCA/İNGİLİZCE) PROGRAMLARI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YARIYIL SONU SINAVI 
(B2 DÜZEYİ)
Trakya Üniversitesinde yabancı dille eğitim yapılan Eğitim Fakültesi İngilizce/Almanca Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca/Bulgarca/İngilizce) Programları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yarıyıl Sonu Sınavı, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitiminde birinci yıl başarısız olan ve ikinci yıl hazırlık eğitimine devam eden veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hazırlanan öğrenciler için birinci yarıyıl sonunda yapılmaktadır.
Her eğitim-öğretim yılının ilk yarıyıl sonunda ilan edilen tarihlerde Almanca/Bulgarca/İngilizce hazırlık birimleri tarafından hazırlanan ve aşağıda belirtilen bölümleri kapsayan yarıyıl sonu sınavı, öğrencinin 60 ve üzeri not aldığında ilgili fakültedeki bölümüne ikinci yarıyıldan devam edebilmesini sağlamaktadır.
Bir yıl okuduktan sonra hazırlık eğitimini başaramayıp, bir yarıyıl daha eğitimine devam etmek istediğini dilekçe ile ilgili hazırlık birimine beyan eden öğrencilerin yarıyıl içi başarı notunun hesaplanmasında ilgili yarıyılda yapılan iki ara sınavın %60'ı, kısa süreli sınavın %20'si ve performans notu ortalamasının %20'si esas alınır. Bu şekilde hesaplanan yıl içi notunun %50'sine öğrencinin yarıyıl sonu sınavında aldığı notun %50'si eklenerek, başarı notu elde edilir. 
Bir yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra başarısız olan ve kendi imkânlarıyla dışarıdan hazırlanarak sadece yarıyıl sonu sınavına girmek isteyen öğrencilerden ara sınav, kısa süreli sınav ve performans not ortalaması şartı istenmez. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden 60 puan almaları durumunda başarılı sayılır. Kendi imkânlarıyla sınava girmek isteyenler için yarıyıl sonu sınavı öğrenci başvurusu üzerine açılır. Başvuru Müdürlüğe yapılır.
Yabancı dille eğitim yapılan Eğitim Fakültesi İngilizce/Almanca Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca/Bulgarca/İngilizce) Programları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yarıyıl Sonu Sınavı B2 düzeyinde Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılır.
Sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama Becerileri: Duyduğunu Anlama sınavı soruları dört bölümden oluşur. Bu bölümler Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak ikiye ayrılır. Duyduğunu Anlama sınavı kitapçıkları öğrencilere dinleme işlemi başlamadan önce dağıtılır ve her bölüm dinletilmeden önce sınav sorularını okumaları için öğrencilere zaman verilir. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek dinletilir. Sınav formatı doğrultusunda bazı bölümler bir kez bazı bölümler ise iki kez dinlenir.
2. Okuma Becerileri: Okuma sınavı farklı bölümlerden oluşur ve her bölüm farklı türde sorular içermektedir. Bu bölümlerde öğrenciler soruları okurlar ve gerekli bilgiyi metin içinde bulurlar.
3. Yazma Becerileri: Yazma sınavı iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde öğrencilerin iki farklı konu üzerine iki metin yazmaları istenmektedir.  Öğrencilerin verilen konunun içerdiği yardımcı fikirleri kullanarak yazmaları beklenir. Öğrenciler diledikleri konudan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi sınavını oluşturan bölümler, dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde hazırlanmaktadır. Öğrenciler gerekli bilgiyi metin içine yerleştirir, metin içinde ilgili düzeltmeyi ya da eşleştirmeyi yaparlar veya çeşitli biçimlerde dil bilgilerini ölçen soruları cevaplandırırlar.  
5. Konuşma Becerileri: Konuşma sınavı öğrencilerin konuşma becerilerini çeşitli soru biçimleriyle ölçmeyi amaçlar. Sorular verilen bir resim, konu başlığı, deyim, atasözü, vb. hakkında bireysel ya da karşılıklı konuşmayı içerir. 
Bu içerik 10.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 3944 kez okundu.