Yıl içi ve yılsonu sınavları (B1 Düzeyi)

DERSLERİN TÜRKÇE VE BELİRLİ BİR YABANCI DİLLE (İNGİLİZCE) KARMA OLARAK VERİLDİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YIL İÇİ SINAVLARI
 (B1 DÜZEYİ)
Hazırlık sınıfında yarıyıl ve yıl sonu yabancı dil sınavları ile birlikte her yarıyılda iki ara sınav ve bir kısa süreli sınav yapılır. İlgili sınavlar, yazılı, sözlü veya yazılı/sözlü olarak yapılır. Sınav programları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en az on beş gün önce Müdürlükçe ilan edilir.
Öğrencilerin ara sınavlara katılması gerekir. Ancak, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile ara sınava katılmayan öğrencilere mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Kısa süreli sınavların mazeret sınavı yoktur.
BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI:
100 üzerinden en az 60 olması gereken hazırlık sınıfı geçme notu, yıl içi başarı ortalamasının % 50’sine yıl sonu sınavından alınan notun %50’si ilave edilerek hesaplanır. Akademik yıl içinde yapılan sınavların ağırlık dağılımı; ara sınavların %60’ı, kısa süreli sınavların %20’si, performans notunun %20’si alınarak hesaplanır. Hazırlık sınıfında başarılı olanlar kaydoldukları programlarda eğitimlerine devam ederler.

Yıl İçi Sınavları

Yılsonu Sınavı

Ara Sınavların Ortalaması

%60

%50

Kısa Süreli Sınavların Ortalaması

%20

Performans Notu Ortalaması

%20

Yıl İçi Sınavları Başarı Ortalaması: %50 + Yılsonu Sınavı Notu: %50

 
ARA SINAVLAR:
Trakya Üniversitesinde derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille (İngilizce) karma olarak verildiği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programları Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıflarında her yarıyılda iki ara sınav olmak üzere, bir akademik yılda dört ara sınav yapılmaktadır.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programları Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları ara sınavları Genel Sınav ve Konuşma Becerileri Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. İlgili ara sınav notunun hesaplanmasında Genel Sınavın %80'i, Konuşma Becerileri Sınavının %20'si esas alınır.  
Birinci aşamada gerçekleşen Genel Sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama: Duyduğunu Anlama bölümünde yer alan sorular iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek yapılan sınavda her kısım iki kez dinlenerek uygulanır.
2. Okuma: Okuma bölümü farklı türde sorular içeren iki kısımdan oluşur. Öğrenciler soruları okur ve gerekli bilgiyi metin içinde bulur.
3. Yazma: Yazma bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Öğrencilerin verilen farklı konular üzerine ilgili yazı türünü oluşturmaları istenmektedir. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Bu bölüm dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde çoktan seçmeli soru türünden oluşmaktadır.
5. Dil Geliştirme:  Dil Geliştirme bölümü, öğrencinin İngilizce sözcük bilgisini ölçmektedir.
İkinci aşamada gerçekleşen Konuşma Becerileri Sınavı ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
Konuşma Becerileri Sınavı: Konuşma Becerileri Sınavı öğrencilerin konuşma becerilerini çeşitli soru biçimleriyle ölçmeyi amaçlar. Sorular verilen bir resim, konu başlığı, deyim, atasözü, vb. hakkında bireysel ya da karşılıklı konuşmayı içerir.
 
KISA SÜRELİ SINAVLAR:
Trakya Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programları Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıflarında her yarıyılda bir kısa süreli sınav olmak üzere, bir akademik yılda iki kısa süreli sınav yapılmaktadır.
Sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama: Duyduğunu Anlama bölümünde yer alan sorular iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek yapılan sınavda her kısım iki kez dinlenerek uygulanır.
2. Okuma: Okuma bölümü farklı türde sorular içeren iki kısımdan oluşur. Öğrenciler soruları okur ve gerekli bilgiyi metin içinde bulur.
3. Yazma: Yazma bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Öğrencilerin verilen farklı konular üzerine ilgili yazı türünü oluşturmaları istenmektedir. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Bu bölüm dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde çoktan seçmeli soru türünden oluşmaktadır.
5. Dil Geliştirme:  Dil Geliştirme bölümü, öğrencinin İngilizce sözcük bilgisini ölçmektedir.

PERFORMANS NOTU:
İngilizce hazırlık biriminde her ders için ilgili öğretim elemanları tarafından öğrencilere çeşitli yazılı ödev ve projeler verilerek yıl içi performans değerlendirmesi yapılır. Performans notu, ilgili bölümün hazırlık sınıfı derslerine giren öğretim elemanları tarafından verilen performans notunun ortalamasıdır.   

DERSLERİN TÜRKÇE VE BELİRLİ BİR YABANCI DİLLE (İNGİLİZCE) KARMA OLARAK VERİLDİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YILSONU SINAVI 

 (B1 DÜZEYİ)

YILSONU SINAVI:

Derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille (İngilizce) karma olarak verildiği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programları Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları Yılsonu Sınavı B1 düzeyinde yapılmakta olup, Genel Sınav ve Konuşma Becerileri Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yıl sonu sınav notunun hesaplanmasında Genel Sınavın %80'i, Konuşma Becerileri Sınavının %20'si esas alınır. 

Birinci aşamada gerçekleşen yazılı sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

1. Duyduğunu Anlama: Duyduğunu Anlama bölümünde yer alan sorular iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek yapılan sınavda her kısım iki kez dinlenerek uygulanır.

2. Okuma: Okuma bölümü farklı türde sorular içeren iki kısımdan oluşur. Öğrenciler soruları okur ve gerekli bilgiyi metin içinde bulur.

3. Yazma: Yazma bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Öğrencilerin verilen farklı konular üzerine ilgili yazı türünü oluşturmaları istenmektedir. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.

4. Dilbilgisi: Dilbilgisi bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Bu bölüm dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde çoktan seçmeli soru türünden oluşmaktadır.

5. Dil Geliştirme:  Dil Geliştirme bölümü, öğrencinin İngilizce sözcük bilgisini ölçmektedir.

İkinci aşamada gerçekleşen sözlü sınavla ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Konuşma Becerileri Sınavı: Konuşma Becerileri Sınavı, öğrencilerin konuşma becerilerini çeşitli soru biçimleriyle ölçmeyi amaçlar. Sorular verilen bir resim, konu başlığı, deyim, atasözü, vb. hakkında bireysel ya da karşılıklı konuşmayı içerir.

Bu içerik 10.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 5059 kez okundu.