Yıl içi ve yılsonu sınavları (B2 Düzeyi)

YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE/ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA/BULGARCA/İNGİLİZCE) PROGRAMLARI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YIL İÇİ SINAVLARI
(B2 DÜZEYİ)
Zorunlu hazırlık sınıflarında yarıyıl ve yıl sonu yabancı dil sınavlarıyla birlikte her yarıyılda iki ara sınav ve bir kısa süreli sınav olmak üzere, bir akademik yılda dört ara sınav ve iki kısa süreli sınav yapılır. İlgili sınavlar, yazılı, sözlü veya yazılı/sözlü olarak yapılır. Sınav programları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavların başlama tarihinden en az on beş gün önce Müdürlük tarafından ilan edilir.
Öğrencilerin ara sınavlara katılması gerekir. Ancak, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan öğrencilere mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı yapılır. Kısa süreli sınavların mazeret sınavı yoktur.
 
BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI:
100 üzerinden en az 60 olması gereken hazırlık sınıfı geçme notu, yıl içi başarı ortalamasının % 50’sine yıl sonu sınavından alınan notun %50’si ilave edilerek hesaplanır. Akademik yıl içinde yapılacak sınavların ağırlık dağılımı; ara sınavların %60’ı, kısa süreli sınavların %20’si, performans notunun %20’si alınarak hesaplanır. Hazırlık sınıfında başarılı olanlar kaydoldukları programlarda eğitimlerine devam ederler.

Yıl İçi Sınavları

Yılsonu Sınavı

Ara Sınavların Ortalaması

%60

%50

Kısa Süreli Sınavların Ortalaması

%20

Performans Notu Ortalaması

%20

Yıl İçi Sınavları Başarı Ortalaması: %50 + Yılsonu Sınavı Notu: %50

 
ARA SINAVLAR:
Trakya Üniversitesinde Eğitim Fakültesi İngilizce/Almanca Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca/Bulgarca/İngilizce) Programları Zorunlu Hazırlık Sınıflarında her yarıyılda iki ara sınav olmak üzere, bir akademik yılda dört ara sınav yapılmaktadır.
Sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama: Duyduğunu Anlama sınavı soruları dört bölümden oluşur. Bu bölümler Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak ikiye ayrılır. Duyduğunu Anlama sınavı kitapçıkları öğrencilere dinleme işlemi başlamadan önce dağıtılır ve her bölüm dinletilmeden önce sınav sorularını okumaları için öğrencilere zaman verilir. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek dinletilir. Sınav formatı doğrultusunda bazı bölümler bir kez bazı bölümler ise iki kez dinlenir.
2. Okuma: Okuma sınavı farklı bölümlerden oluşur ve her bölüm farklı türde sorular içermektedir. Bu bölümlerde öğrenciler soruları okurlar ve gerekli bilgiyi metin içinde bulurlar.
3. Yazma: Yazma sınavı iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde öğrencilerin iki farklı konu üzerine iki metin yazmaları istenmektedir.  Öğrencilerin verilen konunun içerdiği yardımcı fikirleri kullanarak yazmaları beklenir. Öğrenciler diledikleri konudan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi sınavını oluşturan bölümler, dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde hazırlanmaktadır. Öğrenciler gerekli bilgiyi metin içine yerleştirir, metin içinde ilgili düzeltmeyi ya da eşleştirmeyi yaparlar veya çeşitli biçimlerde dil bilgilerini ölçen soruları cevaplandırırlar.  
5. Konuşma: Konuşma sınavı öğrencilerin konuşma becerilerini çeşitli soru biçimleriyle ölçmeyi amaçlar. Sorular verilen bir resim, konu başlığı, deyim, atasözü, vb. hakkında bireysel ya da karşılıklı konuşmayı içerir.
6. Dil Geliştirme:  Dil Geliştirme Sınavı, ilgili yabancı dilde sözcük bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda öğrencilerin sözcük dağarcıkları sınanmaktadır.
 
KISA SÜRELİ SINAVLAR:
Trakya Üniversitesinde Eğitim Fakültesi İngilizce/Almanca Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca/Bulgarca/İngilizce) Programları Zorunlu Hazırlık Sınıflarında her yarıyılda bir kısa süreli sınav olmak üzere, bir akademik yılda iki kısa süreli sınav yapılmaktadır.
Sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama: Duyduğunu Anlama sınavı soruları dört bölümden oluşur. Bu bölümler Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak ikiye ayrılır. Duyduğunu Anlama sınavı kitapçıkları öğrencilere dinleme işlemi başlamadan önce dağıtılır ve her bölüm dinletilmeden önce sınav sorularını okumaları için öğrencilere zaman verilir. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek dinletilir. Sınav formatı doğrultusunda bazı bölümler bir kez bazı bölümler ise iki kez dinlenir.
2. Okuma: Okuma sınavı farklı bölümlerden oluşur ve her bölüm farklı türde sorular içermektedir. Bu bölümlerde öğrenciler soruları okurlar ve gerekli bilgiyi metin içinde bulurlar.
3. Yazma: Yazma sınavı iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde öğrencilerin iki farklı konu üzerine iki metin yazmaları istenmektedir.  Öğrencilerin verilen konunun içerdiği yardımcı fikirleri kullanarak yazmaları beklenir. Öğrenciler diledikleri konudan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi sınavını oluşturan bölümler, dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde hazırlanmaktadır. Öğrenciler gerekli bilgiyi metin içine yerleştirir, metin içinde ilgili düzeltmeyi ya da eşleştirmeyi yaparlar veya çeşitli biçimlerde dil bilgilerini ölçen soruları cevaplandırırlar.  
5. Dil Geliştirme:  Dil Geliştirme Sınavı, ilgili yabancı dilde sözcük bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda öğrencilerin sözcük dağarcıkları sınanmaktadır.
PERFORMANS NOTU:
Almanca/Bulgarca/İngilizce hazırlık birimlerinde her ders için ilgili öğretim elemanları tarafından öğrencilere çeşitli yazılı ödev ve projeler verilerek yıl içi performans değerlendirmesi yapılır. Performans notu, ilgili bölümün hazırlık sınıfı derslerine giren öğretim elemanları tarafından verilen performans notunun ortalamasıdır.  
 

 
YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE/ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA/BULGARCA/İNGİLİZCE) PROGRAMLARI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YILSONU SINAVI
 (B2 DÜZEYİ)
 
YILSONU SINAVI:
Trakya Üniversitesinde Eğitim Fakültesi İngilizce/Almanca Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca/Bulgarca/İngilizce) Programları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarının yılsonu sınavları B2 düzeyinde Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılmaktadır.
Sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama: Duyduğunu Anlama sınavı soruları dört bölümden oluşur. Bu bölümler Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak ikiye ayrılır. Duyduğunu Anlama sınavı kitapçıkları öğrencilere dinleme işlemi başlamadan önce dağıtılır ve her bölüm dinletilmeden önce sınav sorularını okumaları için öğrencilere zaman verilir. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek dinletilir. Sınav formatı doğrultusunda bazı bölümler bir kez bazı bölümler ise iki kez dinlenir.
2. Okuma: Okuma sınavı farklı bölümlerden oluşur ve her bölüm farklı türde sorular içermektedir. Bu bölümlerde öğrenciler soruları okurlar ve gerekli bilgiyi metin içinde bulurlar.
3. Yazma: Yazma sınavı iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde öğrencilerin iki farklı konu üzerine iki metin yazmaları istenmektedir.  Öğrencilerin verilen konunun içerdiği yardımcı fikirleri kullanarak yazmaları beklenir. Öğrenciler diledikleri konudan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi sınavını oluşturan bölümler, dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde hazırlanmaktadır. Öğrenciler gerekli bilgiyi metin içine yerleştirir, metin içinde ilgili düzeltmeyi ya da eşleştirmeyi yaparlar veya çeşitli biçimlerde dil bilgilerini ölçen soruları cevaplandırırlar.  
5. Konuşma: Konuşma sınavı öğrencilerin konuşma becerilerini çeşitli soru biçimleriyle ölçmeyi amaçlar. Sorular verilen bir resim, konu başlığı, deyim, atasözü, vb. hakkında bireysel ya da karşılıklı konuşmayı içerir.
6. Dil Geliştirme:  Dil Geliştirme Sınavı, ilgili yabancı dilde sözcük bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda öğrencilerin sözcük dağarcıkları sınanmaktadır.
Bu içerik 29.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2940 kez okundu.