Bulgarca Hazırlık Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Rafie Fedayeva DEMIROVA

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : rafiedemirova@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nayle AYDIN

Görev : Sınav Hazırlama Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü (Bulg.)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1414
TÜ E-Posta : Nayleaydin@trakya.edu.tr