Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Görev : Başkan
Görev Süresi : 26.06.2015 - 26.06.2018
Telefon : 0 (284) 213 71 02 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : sevincmaden@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mine TAKAS

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.02.2015 - 05.02.2018
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : minetakas@trakya.edu.tr

Okt. Nilüfer EPÇELİ

Görev : Üye
Görev Süresi : 23.09.2016 - 23.09.2019
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : niluferepceli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Esra Şirin ARKOÇ

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.02.2015 - 05.02.2018
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : esrasirin@trakya.edu.tr

Okt. Bülent KARAŞİNİK

Görev : Üye
Görev Süresi : 15.02.2015 - 15.02.2018
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : bulentkarasinik@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşe TUNA

Görev : Üye
Görev Süresi : 12.09.2016 - 12.09.2019
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aysetuna@trakya.edu.tr