Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Handan KÖKSAL

Görev : Müdür - Başkan
Görev Süresi : 19.11.2018 - 19.11.2021
Telefon : 0 (284) 213 71 02 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Handan KÖKSAL

Görev : Yabancı Diller Bölüm Başkanı - Üye
Görev Süresi : 22.11.2018 - 22.11.2021
Telefon : 0 (284) 213 71 02 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Fatma Bilge ATAY

Görev : Müdür Yardımcısı - Üye
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 119
TÜ E-Posta : bilgeatay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ayşe TUNA

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aysetuna@trakya.edu.tr