Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Handan KÖKSAL

Görev : Başkan - Müdür
Görev Süresi : 19.11.2018 - 19.11.2021
Telefon : 0 (284) 213 71 02 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Fatma Bilge ATAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 30.09.2020 - 30.09.2023
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 119
TÜ E-Posta : bilgeatay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TUĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 23.11.2018 - 23.11.2021
Telefon : 0 (284) 212 80 80 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : yildirimtuglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aykut HALDAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 13.08.2018 - 13.08.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1309
TÜ E-Posta : aykuthaldan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü CEYLAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 30.05.2019 - 30.05.2022
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1163
TÜ E-Posta : husnuceylan@trakya.edu.tr