YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Handan KÖKSAL

Görev : Yabancı Diller Bölüm Başkanı - Yabancı Diller Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 22.11.2018 - 22.11.2021
Telefon : 0 (284) 213 71 02 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Güleser KORKMAZER

Görev : Yabancı Diller Bölümü Başkan Yardımcısı - Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : guleserkorkmazer@trakya.edu.tr

Almanca Hazırlık Eğitimi

Öğr. Gör. Dr. Güleser KORKMAZER

Görev : Yabancı Diller Bölümü Başkan Yrd. - Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü (Alm.) - Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : guleserkorkmazer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nilüfer EPÇELİ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : niluferepceli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Serap AKGÜN

Görev : Almanca Hazırlık Eğitimi Birimi Başkanı - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : serapakgun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin DİRİKAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : yasemindirikan@trakya.edu.tr

Bulgarca Hazırlık Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Rafie Fedayeva DEMIROVA

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : rafiedemirova@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nayle AYDIN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1414
TÜ E-Posta : Nayleaydin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dzhanan AHMED MUSTAFA

Görev : Sınav Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü (Bulgarca) - Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : cananahmed@trakya.edu.tr

İngilizce Hazırlık Eğitimi

Öğr. Gör. Mine TAKAS

Görev : İngilizce Hazırlık Eğitimi Birimi Başkanı - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : minetakas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Esra ŞİRİN ARKOÇ

Görev : Müdür Yardımcısı - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : esrasirin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sertaç KESKİN

Görev : Müdür Yardımcısı - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : sertackeskin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşe TUNA

Görev : Bulgarca Hazırlık Eğitimi Birimi Başkanı - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aysetuna@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma Bilge ATAY

Görev : Sınav Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü (İngilizce) - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 119
TÜ E-Posta : bilgeatay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Bülent KARAŞİNİK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : bulentkarasinik@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayışık Bihter GÖKÇEYURT

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : gokceyurt@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa ŞİRİN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : mustafasirin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Neslihan ERE

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 123
TÜ E-Posta : neslihanere@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Songül Uzun KESKİN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 131
TÜ E-Posta : songuluzun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Evla YÜRÜKLER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 123
TÜ E-Posta : evlaerkin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nevin İPEK

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : nevinipek@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gülperi GÜCÜYENER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : gulperigucuyener@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Elif TAŞ İNANIR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : eliftasinanir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Arzu TAŞKIN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 131
TÜ E-Posta : arzutaskin@trakya.edu.tr