YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

Öğr. Gör. Neslihan ERE

Görev : Yabancı Diller Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 123
TÜ E-Posta : neslihanere@trakya.edu.tr

Almanca Hazırlık Eğitimi

Öğr. Gör. Dr. Güleser KORKMAZER

Görev : Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı - Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü (Alm.)
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : guleserkorkmazer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Serap AKGÜN

Görev : Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : serapakgun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Nilüfer EPÇELİ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : niluferepceli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yasemin DİRİKAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : yasemindirikan@trakya.edu.tr

Bulgarca Hazırlık Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Rafie Fedayeva DEMIROVA

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : rafiedemirova@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nayle AYDIN

Görev : Sınav Hazırlama Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü (Bulg.)
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1414
TÜ E-Posta : Nayleaydin@trakya.edu.tr

İngilizce Hazırlık Eğitimi

Öğr. Gör. Dr. Fatma Bilge ATAY

Görev : Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı - Sınav Hazırlama Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü (İngilizce)
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 119
TÜ E-Posta : bilgeatay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ayışık Bihter GÖKÇEYURT

Görev : Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı - Sınav Hazırlama Ölçme ve Değerlendirme Koordinatör Yardımcısı (İng.)
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : gokceyurt@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Neslihan ERE

Görev : Yabancı Diller Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 123
TÜ E-Posta : neslihanere@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ayşe TUNA

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : aysetuna@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Emine DEMİRÖZ

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
TÜ E-Posta : eminedemiroz1@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mine TAKAS

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 117
TÜ E-Posta : minetakas@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Esra ŞİRİN ARKOÇ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95
TÜ E-Posta : esrasirin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa ŞİRİN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : mustafasirin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gülperi GÜCÜYENER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : gulperigucuyener@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Elif TAŞ İNANIR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 118
TÜ E-Posta : eliftasinanir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Sertaç KESKİN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95
TÜ E-Posta : sertackeskin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yeliz Baykal ÖZALP

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 49
TÜ E-Posta : yelizbaykal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Meltem BAYSAL ÇALIŞKAN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 336 28 41
TÜ E-Posta : meltembaysal@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Cazibe ÖZGÜR

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : cazibeyigit@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Cevriye ÖZTÜRK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 236 49 81
TÜ E-Posta : cevriyeozturk@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Esin Çiftçi BİRİNCİBUBAR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 223 42 10
TÜ E-Posta : esinciftci@trakya.edu.tr