1. Ara Sınav sonuçlarına dair itiraz duyurusu

Değerli Öğrenciler,

T.Ü Yabancı Diller Yüksekokulu olarak 07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının 1. Ara Sınavı dijital ortamda uygulanmıştır. Notları değerlendirme sürecinde bazı sınav evraklarına sıfır “0” puanı verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme sonuçları ile ilgili itirazı olan öğrenciler gerekçeleriyle beraber taleplerini ıslak imzalı dilekçe yazarak ydyo@trakya.edu.tr kurumsal mail adresine gönderebilirler. Tüm talepler YDYO Sınav İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Sınav notuna dair itiraz dilekçeleri en geç 23.12.2020 tarihinde mesai bitimine kadar gönderilebilir.  

Bu içerik 18.12.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 366 kez okundu.