Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (B2 Düzeyi)

YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPILAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE/ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA/BULGARCA/İNGİLİZCE) PROGRAMLARI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI
 (B2 DÜZEYİ)
Her eğitim-öğretim yılında ilan edilen tarihlerde,  Almanca/Bulgarca/İngilizce hazırlık birimleri tarafından aşağıda belirtilen bölümleri kapsayan B2 düzeyinde bir Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Bu sınav, öğrencinin 60 ve üzeri not aldığında ilgili fakültedeki bölümüne geçebilmesini sağlamaktadır.
Yeni kaydolan ve sınava katılan öğrenci, başarı notunun 60 puanın altında olması veya sınava katılmaması halinde, ilgili hazırlık biriminde bir yıl süreyle eğitimine devam etmek zorundadır.  Bu eğitimin sonunda, öğrencinin B2 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir.
Bir yıl hazırlık okuyan ve yıl sonunda devamsız veya başarısız öğrenciler de Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına katılma hakkına sahiptirler. Öğrenci bu sınavdan 60 ve üzeri not alması halinde ilgili fakültedeki bölümüne geçer. Öğrenci, başarı notunun 60 puanın altında olması veya sınava katılmaması halinde ilgili hazırlık biriminde iki yarıyıl daha eğitimine devam etme veya dışarıdan kendi imkanlarıyla hazırlanma hakkına sahiptir. Öğrenci, eğitimine devam etme veya dışarıdan hazırlanma isteğini ilgili akademik dönemin başında dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili Hazırlık Birimlerine iletir.   
Sınavın bölümleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama: Duyduğunu Anlama sınavı soruları en az iki bölümden oluşur. Bu bölümler Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak ikiye ayrılır. Duyduğunu Anlama sınavı kitapçıkları öğrencilere dinleme işlemi başlamadan önce dağıtılır ve her bölüm dinletilmeden önce sınav sorularını okumaları için öğrencilere zaman verilir. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek dinletilir. Sınav formatı doğrultusunda bazı bölümler bir kez bazı bölümler ise iki kez dinlenir.
2. Okuma: Okuma sınavı farklı bölümlerden oluşur ve her bölüm farklı türde sorular içermektedir. Bu bölümlerde öğrenciler soruları okurlar ve gerekli bilgiyi metin içinde bulurlar.
3. Yazma: Yazma sınavı iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde öğrencilerin iki farklı konu üzerine iki metin yazmaları istenmektedir.  Öğrencilerin verilen konunun içerdiği yardımcı fikirleri kullanarak yazmaları beklenir. Öğrenciler diledikleri konudan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi sınavını oluşturan bölümler, dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde hazırlanmaktadır. Öğrenciler gerekli bilgiyi metin içine yerleştirir, metin içinde ilgili düzeltmeyi ya da eşleştirmeyi yaparlar veya çeşitli biçimlerde dil bilgilerini ölçen soruları cevaplandırırlar.  
5. Konuşma: Konuşma sınavı öğrencilerin konuşma becerilerini çeşitli soru biçimleriyle ölçmeyi amaçlar. Sorular verilen bir resim, konu başlığı, deyim, atasözü, vb. hakkında bireysel ya da karşılıklı konuşmayı içerir. 
Bu içerik 10.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2948 kez okundu.