Sayfa Sorumluları

Okt. Bülent KARAŞİNİK

Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : bulentkarasinik@trakya.edu.tr