Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı (B1 Düzeyi)

DERSLERİN TÜRKÇE VE BELİRLİ BİR YABANCI DİLLE (İNGİLİZCE) KARMA OLARAK VERİLDİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI 
 (B1 DÜZEYİ)
Her eğitim-öğretim yılında ilan edilen tarihlerde İngilizce hazırlık birimi tarafından aşağıda belirtilen bölümleri kapsayan B1 düzeyinde bir Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Bu sınav, öğrencinin 60 ve üzeri not aldığında ilgili fakültedeki bölümüne geçebilmesini sağlamaktadır.
Yeni kaydolan ve sınava katılan öğrenci, başarı notunun 60 puanın altında olması veya sınava katılmaması halinde, ilgili hazırlık biriminde bir yıl süreyle eğitimine devam etmek zorundadır. Bu eğitimin sonunda, öğrencinin B1 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir.
Bir yıl hazırlık okuyan ve yıl sonunda devamsız veya başarısız öğrenciler de Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına katılma hakkına sahiptirler. Öğrenci, bu sınavdan 60 ve üzeri not alması halinde ilgili fakültedeki bölümüne geçer. Öğrenci, başarı notunun 60 puanın altında olması veya sınava katılmaması halinde ilgili hazırlık biriminde iki yarıyıl daha eğitimine devam etme veya dışarıdan kendi imkanlarıyla hazırlanma hakkına sahiptir. Öğrenci, eğitimine devam etme veya dışarıdan hazırlanma isteğini ilgili akademik dönemin başında dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili Hazırlık Birimlerine iletir. 
Derslerin Türkçe ve belirli bir yabancı dille (İngilizce) karma olarak verildiği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programları Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı B1 düzeyinde yapılmakta olup, Genel Sınav ve Konuşma Becerileri Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı başarı notunun hesaplanmasında Genel Sınavın %80'i, Konuşma Becerileri Sınavının %20'si esas alınır. 
Birinci aşamada yapılan yazılı sınavın bölümleriyle ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1. Duyduğunu Anlama: Duyduğunu Anlama bölümünde yer alan sorular iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri orijinal materyallerden seçilerek yapılan sınavda her kısım iki kez dinlenerek uygulanır.
2. Okuma: Okuma bölümü farklı türde sorular içeren iki kısımdan oluşur. Öğrenciler soruları okur ve gerekli bilgiyi metin içinde bulur.
3. Yazma: Yazma bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Öğrencilerin verilen farklı konular üzerine ilgili yazı türünü oluşturmaları istenmektedir. Değerlendirme aşamasında yetkinlik, akademik yabancı dil ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.
4. Dilbilgisi: Dilbilgisi bölümü bir kısımdan oluşmaktadır. Bu bölüm dilbilgisi kurallarının tümünü sınayacak şekilde çoktan seçmeli soru türünden oluşmaktadır.
İkinci aşamada gerçekleşen sözlü sınav ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
Konuşma Becerileri Sınavı: Konuşma Becerileri Sınavı, öğrencilerin konuşma becerilerini çeşitli soru biçimleriyle ölçmeyi amaçlar. Sorular verilen bir resim, konu başlığı, deyim, atasözü, vb. hakkında bireysel ya da karşılıklı konuşmayı içerir.
Bu içerik 10.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 3913 kez okundu.