DİKEY GEÇİŞ (DGS) İLE VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN 2. EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL YETERLİK VE KUR BELİRLEME SINAVI DUYURUSU:

Dikey Geçiş (DGS) ile veya Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanından 2. Ek Yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler için Yabancı Dil Yeterlik ve Kur Belirleme sınavı 31 EKİM 2016 tarihinde, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır.

Sınav, Eğitim Fakültesi İngilizce/Almanca Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri için B1 düzeyinde, Edebiyat Fakültesi İngilizce/Almanca/Bulgarca Mütercim-Tercümanlık Bölümleri için B2 düzeyinde yapılacak olup aşağıdaki gibi uygulanır:

Dinleme, Dilbilgisi, Okuma sorularını kapsayan bir sınavdır. Ayrıca aynı sınavın Yazma Bölümünde öğrencilerden belli konular hakkında metin yazmaları istenmektedir. Sınav süresi 2 saattir. Bir sonraki oturumda öğrencilerin konuşma kabiliyeti çeşitli soru biçimleri ile ölçülür.

Sınav Tarihi / Saati / Yeri

SINAV İÇERİĞİ

SINAV TARİHİ

SINAV SAATİ

SINAV YERİ

Genel Beceri Sınavı

31.10.2016

10:00

T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO)

Konuşma Becerileri

31.10.2016

13:30

T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO)

GEÇME NOTU VE BAŞARILI/BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU:

Öğrencilerin yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur. Yeterlik sınavı notu öğrencilerin girmiş oldukları sınavlardan alacakları notların ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır.

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin başarı durumları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından fakültelerine bildirilir ve söz konusu öğrenciler Hazırlık Sınıfı öğretiminden muaf tutularak kayıtlı oldukları programın birinci sınıfına devam ederler.

Başarılı olamayarak Hazırlık Sınıfı okuyacak öğrenciler için yeterlik sınavı aynı zamanda kur belirleme sınavı olarak değerlendirilir ve öğrenciler sınav sonucuna göre kendilerine uygun olan kurlarda eğitimlerine başlarlar.

Hazırlık Sınıfı Eğitiminden Muaf Olmak İsteyen Öğrencilerin Durumu:

Yabancı Dil Yeterliğine sahip olan ve Hazırlık Sınıfı eğitiminden muaf olmak isteyen öğrenciler, yönetmelikte belirtilen belgelerini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Yabancı Dil yeterliği ile ilgili son başvuru tarihi 24 EKİM 2016’dır. 

Bu içerik 18.10.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1417 kez okundu.