HAZIRLIK EĞİTİMİNDEN MUAF OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Hazırlık Eğitiminden Muafiyet

Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla ilgili dildeki zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu ilgili yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar:

a) Her eğitim-öğretim yılının başında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere yapılan yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavında başarılı olmak,

b) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

c) İlgili program türüne göre, Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre belirlenen B1 düzeyi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 60 ve B2 düzeyi için en az 75 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Eşdeğerlikler Tablosunda gösterilen diğer yabancı dil sınavlarından* eşdeğer puanı almış olmak. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirilmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yılın geçmemiş olması gerekir.

Bu maddede yer alan muafiyet sağlayan belgeler, yabancı dil seviye tespit sınavından en geç bir hafta öncesine kadar (2017-2018 eğitim-öğretim yılı için 07 Eylül 2017 tarihi mesai bitiminden önce) Müdürlüğe teslim edilir.
Başvuru Komisyon tarafından incelendikten sonra hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler 08 Eylül 2017 tarihinde YDYO'nun web sitesinde (www.ydyo.trakya.edu.tr) yayınlanır. Hazırlıktan muaf olamayan öğrenciler, 12-13 Eylül 2017 tarihinde yapılacak Zorunlu Hazırlık Eğitimi Yeterlik, Kur Belirleme ve Bütünleme Sınavına katılırlar. 

 

* YDS ve e-YDS dışında geçerli kabul edilen diğer sınavları görmek için buraya tıklayınız

 

Bu içerik 11.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1667 kez okundu.