ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME SONUCU

29 - 30 Aralık 2016 tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde ilan edilen Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi kadrosuna müracaat eden adayların ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11. maddesi uyarınca yapılan giriş sınavı ile yine aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca yapılan değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
                                                                                                                                                                                              

ADI SOYADI

ALES
PUANI

DİL
PUANI

MEZUNİYET
 NOTU

GİRİŞ SINAVI
(SÖZLÜ) NOTU*

SONUÇ

Cazibe YİĞİT

88,81

92,50

86,46

 50

BAŞARISIZ

Aybüke ARIK

87,00

92,50

88,10

 50

BAŞARISIZ

İbrahim Yağız DİKKARLİ

86,90

91,25

76,66

 45

BAŞARISIZ

Esin ÇİFTÇİ BİRİNCİBUBAR

70,00

97,50

82,96

 40

BAŞARISIZ

Meltem KAYGUSUZ

90,92

82,50

72,28

 35

BAŞARISIZ

Sertaç KESKİN

70,00

96,25

67,10

 50

BAŞARISIZ

 
* “14 Mart 2016 tarih ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİNİN 11. Maddesinin 3. Bendine göre:  “Sözlü sınav sonuçları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.”

Bu içerik 20.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 788 kez okundu.