TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK, BÜTÜNLEME VE KUR BELİRLEME SINAVINDA BAŞARILI OLAN VE SINAVA KATILMAYAN VEYA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERE DUYURU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK, BÜTÜNLEME VE KUR BELİRLEME SINAVINDA BAŞARILI OLAN VE SINAVA KATILMAYAN VEYA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERE DUYURU

     19-20 Eylül 2016 tarihinde yapılan Hazırlık Sınıfları Yeterlik, Bütünleme ve Kur Belirleme Sınavında BAŞARILI olan öğrenciler:

 a)    Kayıtlı bulundukları Fakültelerde birinci sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler.

 19-20 Eylül 2016 tarihlerinde yapılan Yabancı Dil Yeterlik, Bütünleme ve Kur Belirleme Sınavına KATILMAYAN veya BAŞARISIZ olan öğrenciler:

 a)     Trakya Üniversitesinin zorunlu hazırlık öngören lisans programına yeni kayıt yaptırmış iseler 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar.

 b)     Bir yıl hazırlık eğitimine devam etmiş ve 19-20 Eylül 2016 tarihlerinde yapılan Yabancı Dil Yeterlik, Bütünleme ve Kur Belirleme Sınavına katılmamış veya başarısız olmuş öğrenciler, bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam etmek istediğini bir dilekçe ile sınıf danışmanına bildirebilir. Bu durumda yıl içinde düzenlenecek olan ara sınav ve yarıyıl sonlarında yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavlarından alacakları ve yarıyıl sonu sınavından alacakları notlardan 100 üzerinden en az 60 puan alması durumunda başarılı olur veya

 c)     Bir yıl hazırlık eğitimine devam etmiş ve 19-20 Eylül 2016 tarihlerinde yapılan Yabancı Dil Yeterlik, Bütünleme ve Kur Belirleme Sınavına katılmamış veya başarısız olmuş öğrenciler, bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurarak yarıyıl sonlarında düzenlenecek olan Yabancı Dil Yeterlik, Bütünleme ve Kur Belirleme Sınavına dışarıdan hazırlanmak istediğini bildirebilir. Bu durumda yarıyıl sonlarında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alması durumunda başarılı olur.

 d)     Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

 

 Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü

Bu içerik 22.09.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1009 kez okundu.