Yıl Sonu Sınavlarında İntihal Programı Kullanılacaktır

  Sevgili öğrenciler,

            Yükseköğretim Kurulunun 27.05.2020 tarihinde açıkladığı “Üniversitelerde Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkeleri” kapsamında ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları kullanılabilecektir. Buna göre, yüksekokulumuzda 2019-2020 Akademik Yılı için Yıl Sonu Sınavı yerine geçecek ödevlerin/projelerin değerlendirilmesinde, gerekli görüldüğü taktirde ödevlerin/projelerin tamamının ya da belirli bölümlerinin puanlamasında intihal tespit programlarının kullanılmasına karar verilmiştir.

Öğrencilerimizin ödevlerinde/projelerinde özgünlük ilkesine uymalarını önemle hatırlatıyoruz.

 

İntihal Nedir?

İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasıdır. Başkalarına ait fikirler alıntı yapılırken, yeni cümlelerle ifade edilseler bile kaynak gösterilmesi gerekir. İntihal ciddi bir akademik suçtur. Cezaları öğrencilerin düşük not almasından akademik kariyerin silinmesine kadar değişebilir.

 

İntihal Tespit Programı Nedir?

Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlere yüklenen ödev, proje ve benzeri çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

Bu içerik 12.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 861 kez okundu.